Laatste Nieuws

Veilig Sportklimaat

UFC Groningen vindt het van groot belang dat er binnen de vereniging een sociaal veilige omgeving is waar iedereen op een fijne en plezierige manier bezig kan zijn met floorball.  We voeren hierop actief beleid in het kader van een (sociaal) veilig sportklimaat.

Iedere betrokkene bij UFC Groningen heeft zijn verantwoordelijkheid in die veiligheid, simpel door het goede voorbeeld te geven, ogen en oren open te houden en met elkaar in gesprek te blijven over de gang van zaken binnen de club.

Het bestuur voelt de verantwoordelijkheid om veiligheid expliciet op de agenda te zetten en het gesprek hierover binnen de vereniging op gang te brengen en houden en waar nodig beleid te formuleren. Dat beleid ontwikkelt zich in samenspraak met leden en ouders.

Het beleid Veilig Sportklimaat van UFC Groningen bestaat uit de volgende onderdelen: