Laatste Nieuws

Contributie

De contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering voor het komende kalenderjaar vastgesteld door de leden.  Stroom je later in het seizoen in, dan zal gekeken worden naar het voor jou geldende contributiebedrag. Dit is afhankelijk van de datum waarop je lid wordt. Indien je gedurende het seizoen je lidmaatschap opzegt, vindt geen restitutie plaats.

UFC Groningen kent meerdere contributievormen. Zo maken we onderscheid in het type lid:

  • Volledig senioren lid: Je volgt de trainingen en speelt seniorencompetitie.
  • Trainingslid senioren: Je volgt alleen de trainingen. Deelname aan toernooien is mogelijk.
  • Competitielid senioren: Je traint niet en speelt alleen competitie.
  • Jeugdlid: Je volgt trainingen en doet mee aan de jeugdcompetitie.

Daarnaast kent UFC Groningen meerdere categorieën, gebaseerd op leeftijd. In onderstaande tabel vind je de contributie per type lid en categorie.

Categorie
LeeftijdVerenigingsdeelNeFUB bijdrageTotale contributie
Senioren training & competitieSpelers seniorenteams€ 345€ 45€ 390
Senioren alleen training> 18 jaar€ 295€ 295
Senioren alleen competitieSpelers seniorenteams€ 130€ 45€ 175
Senioren Mixed competitie (extra bijdrage NeFUB)Spelers met extra Mixed competitieExtra kosten worden in rekening gebracht bij het team
Jeugd ABSpelers AB-teams€ 260€ 30€ 290
Jeugd C,D, & E (1x training)Spelers C,D, en E teams€ 185€ 30€ 215
Jeugd C,D, & E (2x training)Spelers C,D, en E teams€ 225€ 30€ 255
Jeugd alleen trainingt/m 18 jaar€ 225€ 225
Wedstrijdlicentie seniorencompetitie p.p.Competitiespelers seniorenteams€ 50
Donateur€ 50

Betaling

Betaling gaat bij voorkeur per automatische incasso. Standaard is dit een eenmalige incasso. Op verzoek kan de incasso gespreid worden over vier termijnen. Voorafgaande aan iedere incasso sturen we een vooraankondiging per e-mail.

Indien de voorkeur uitgaat naar het ontvangen van een factuur, dan betaal je een toeslag van €2,- per lid per seizoen. Dit in verband met extra administratieve handelingen.

Toernooien

Omdat toernooien veelal onafhankelijk van de competitie worden georganiseerd, is het voor elk type lid mogelijk hieraan deel te nemen. Ook ouders, verzorgers, collega’s, vrienden & vriendinnen mogen meedoen met toernooien, indien het toernooi dit toelaat. Deelname aan toernooien is vrijwillig. Voor toernooien geldt dat hier veelal een aparte bijdrage voor gevraagd wordt. Voorafgaand aan inschrijving zullen de kosten van deelname gecommuniceerd worden.

Vragen contributie

Mocht je vragen hebben over de contributie, dan kun je contact opnemen met onze penningmeester Karin, via penningmeester@ufcgroningen.nl