Laatste Nieuws

Vertrouwenspersoon

Floorballen is leuk, maar soms gebeurt er iets waardoor de lol eraf gaat. Als je bijvoorbeeld wordt gepest of lastiggevallen, of iemand maakt ‘grappen’ of opmerkingen over je. Snel melden, er over praten, maakt dat er vroegtijdig een einde gemaakt kan worden aan een ongewenste situatie, zodat deze niet verergert en ook herhaling kan worden voorkomen. Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de club, als je je afvraagt of dat wel klopt, dan ben je van harte welkom bij de vertrouwenspersoon van UFC Groningen. Dit geldt voor leden, trainers, coaches, teambegeleiders en ouders.

Met welke vragen kun je bij de vertrouwenspersoon terecht?

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben dat je er niet bij hoort of dat anderen vinden dat je er niet bij hoort door je huidskleur, geloof, je sekse of seksuele voorkeur.
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in je directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/ het team.
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
  • De vraag of jouw vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste plaats is.

Wie is de vertrouwenspersoon?

[under construction]

Contact

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd, die betrokken is bij UFC Groningen. Stuur een mail naar vertrouwenspersoon@ufcgroningen.nl zodat ik contact met je kan opnemen.

Als er sprake is van seksuele intimidatie,  kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt.

Het nummer is: 0900 – 2025590, € 0,10 per minuut

Het gesprek met de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk.

Van de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt niemand  op de hoogte gesteld zonder jouw toestemming. Soms kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken. Dit zal nooit zonder overleg of toestemming gebeuren!

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur van UFC Groningen. Aan het eind van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur, zonder vermelding van namen, of er meldingen zijn geweest. Zo ja, van welke aard deze meldingen waren, of er doorverwijzing heeft plaatsgevonden en hoe het geheel is afgesloten.