Laatste Nieuws

Huishoudelijk Reglement en Beleid

Statuten

De statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan onze vereniging. De statuten zijn door de notaris vastgelegd en gedeponeerd in het handelsregister.

Via de onderstaande link zijn de statuten te downloaden.

Statuten UFC Groningen

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is een set van aanvullende regels die de statuten ondersteunen. Het huishoudelijk reglement wordt door de ALV vastgesteld.

Via de onderstaande link is het huishoudelijk reglement te downloaden.

Huishoudelijk Reglement

Veilig Sportklimaat

UFC Groningen vindt het van groot belang dat er binnen de vereniging een sociaal veilige omgeving is waar iedereen op een fijne en plezierige manier bezig kan zijn met floorball. We voeren hierop actief beleid in het kader van een (sociaal) veilig sportklimaat.

Voor meer informatie kijk op: www.sportplezier.nl

AVG Privacy

De nieuwe Privacywet (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan en verplicht alle organisaties en dus ook sportclubs om vanaf die datum te voldoen aan eisen van bescherming van persoonsgegevens. Alle bedrijven, verenigingen, organisaties, praktijken, zzp-ers of welke juridische entiteit dan ook, moeten dit goed regelen en vooral kunnen aantonen dat het geregeld is.

Via de onderstaande link is de Privacy Policy te downloaden.

Privacy Policy