Laatste Nieuws

Huishoudelijk Reglement en Beleid

Statuten

De statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan onze vereniging. De statuten zijn door de notaris vastgelegd en gedeponeerd in het handelsregister.

Via de onderstaande link zijn de statuten te downloaden.

Statuten UFC Groningen

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is een set van aanvullende regels die de statuten ondersteunen. Het huishoudelijk reglement wordt door de ALV vastgesteld.

Via de onderstaande link is het huishoudelijk reglement te downloaden.

Huishoudelijk Reglement

Veilig Sportklimaat

UFC Groningen vindt het van groot belang dat er binnen de vereniging een sociaal veilige omgeving is waar iedereen op een fijne en plezierige manier bezig kan zijn met floorball.  We voeren hierop actief beleid in het kader van een (sociaal) veilig sportklimaat.

themekiller.com