Laatste Nieuws

Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld

We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier kan floorballen bij UFC Groningen, maar soms is
dit vanwege financiële redenen niet voor iedereen mogelijk. Voor kinderen betaalt Jeugdsportfonds of Stichting Leergeld de contributie en soms ook de stick.

Aanvragen

UFC Groningen kan helaas geen aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds of Stichting Leergeld. Dit kan
alleen een intermediair doen samen met de ouder(s) of verzorger(s).  Hoe aanvragen? Neem contact
op met het Jeugdsportfonds of Stichting Leergeld.

jeugdsportonfds.png

Jeugdsportfonds Groningen

Telefoonnummer:  06 – 81304503 (woensdag van 09.00 – 12.00 uur)
Email: groningen@jeugdsportfonds.nl
website: www.jeugdsportfonds.nl

Procedure jeugdsportfonds

  1. Als ouder/verzorger doe je een aanvraag bij het Jeugdsportfonds via een zogenaamde intermediair, iemand die op professionele basis betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind/gezin (bijv. buurtsportcoach, leerkracht, CJG, voedselbank, thuiszorg, schuldhulpverlener, etc.). De vereniging kan geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds.
  2. De intermediair van het Jeugdsportfonds heeft enkele gegevens van de vereniging nodig zoals: naam sportclub, jaarcontributie en eventuele andere kosten (bondscontributie, kleedgeld, etc). Vraag deze informatie aan via de vereniging (penningmeester of secretariaat).
  3. Doorgaans ontvang je via de intermediair van het Jeugdsportfonds binnen 3 weken bericht of de aanvraag is goedgekeurd of niet. De financiële bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt op het rekeningnummer van de vereniging.

Belangrijk om te weten

  • Het kan zijn dat de contributie die betaald moet worden, hoger is dan het bedrag dat door  het Jeugdsportfonds wordt betaald. De maximale vergoeding is € 225,- per kind per jaar.
    Kosten boven dit bedrag dient door de ouder/verzorger betaald te worden.
  • Ook als uw aanvraag via het Jeugdsportfonds NIET wordt goedgekeurd, blijft u verantwoordelijk voor de betaling van de contributie. In de sommige gevallen is er een betalingsregeling mogelijk, neem hiervoor contact op met de penningmeester van de vereniging.
  • Het Jeugdsportfonds betaalt voor een periode van 12 maanden. Dit loopt niet altijd gelijk met het sportseizoen. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een (vervolg)aanvraag.
  • Een aanvraag via het Jeugdsportfonds wordt NIET automatisch verlengd. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een nieuwe aanvraag.

Het Jeugdsportfonds betaalt niet met terugwerkende kracht. Het is dus van belang dat u de aanvraag zo snel mogelijk indient. Het liefst voordat een kind lid wordt.

leergeld.jpg

Stichting Leergeld Groningen

Telefoonnummer: 088 – 3342270 (ma t/m vrij van 9.30-  12.00 uur)
Email: leergeldgroningen@live.nl
Website www.leergeld.nl

themekiller.com