Laatste Nieuws

Contributie

De contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering voor het komende kalenderjaar vastgesteld door de leden.  Stroom je later in het seizoen in, dan zal gekeken worden naar het voor jou geldende contributiebedrag. Dit is afhankelijk van de datum waarop je lid wordt. Indien je gedurende het seizoen je lidmaatschap opzegt, vindt geen restitutie plaats.

UFC Groningen kent meerdere contributievormen. Zo maken we onderscheid in het type lid:

  • Volledig senioren lid: Je volgt de trainingen en speelt seniorencompetitie.
  • Trainingslid senioren: Je volgt alleen de trainingen. Deelname aan toernooien is mogelijk.
  • Jeugdlid: Je volgt trainingen en doet mee aan de jeugdcompetitie.

Daarnaast kent UFC Groningen meerdere categorieën, gebaseerd op leeftijd. In onderstaande tabel vind je de contributie per type lid en categorie.

Categorie
LeeftijdVerenigingsdeelNeFUB bijdrageTotale contributie
Senioren competitie spelend> 21 jaar€ 202€ 26228
Senioren alleen training€ 137€ 26163
Jong Senioren competitie spelend< 22 jaar (19-20-21 jaar)€ 167€ 26193
Jong Senioren alleen training€ 127€ 26153
Jeugd A< 19 jaar (16-17-18 jaar)€ 141€ 17158
Jeugd B, C, D, E en F< 16 jaar (tot en met 15 jaar)€ 121€ 17138
Jeugd E en F half jaar< 10 jaar (tot en met 9 jaar)€ 52€ 17€ 69

Betaling

Betaling gaat bij voorkeur per incasso. Standaard is eenmalige incasso. Op verzoek kan de incasso gespreid worden over vier termijnen. Voorafgaande aan iedere incasso sturen we een vooraankondiging per mail.

Indien de voorkeur uitgaat naar het ontvangen van een factuur, dan betaal je een toeslag van € 2- per lid per seizoen. Dit in verband met extra administratieve handelingen.

2de training toeslag

Spelers die 2x trainen betalen een toeslag van €35,-.

Toernooien

Omdat toernooien veelal onafhankelijk van de competitie wordt georganiseerd, is het voor elk type lid mogelijk hieraan deel te nemen. Deelname aan toernooien is vrijwillig. Voor toernooien geldt dat hier veelal een aparte bijdrage betaald moet worden. Voorafgaand aan inschrijving zullen de kosten van deelname gecommuniceerd worden.

Vragen contributie

Mocht je vragen hebben over de contributie, dan kun je contact opnemen met de penningmeester, via penningmeester@ufcgroningen.nl

 

themekiller.com